„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.
Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Publikacjom w „Banku i Kredycie” przyznawane jest 70 punktów.
REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Feliks Grądalski Narodowy Bank Polski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Jerzy Żyżyński Uniwersytet Warszawski

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO
Tomasz Chmielewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Monika Czerwonka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ireneusz Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marietta Janowicz-Lomott Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Cezary Kochalski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Janusz Ostaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Agnieszka Ziomek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

SEKRETARZ
Wojciech BurjanekRADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCY
Adam Glapiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Prezes Narodowego Banku Polskiego)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Feliks Grądalski Narodowy Bank Polski
(Redaktor Naczelny)

CZŁONKOWIE RADY
Paul H. Dembiński The Observatoire de la Finance
Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bartosz Gębka Newcastle University Business School
Jan Głuchowski Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Jackowicz Akademia Leona Koźmińskiego
Andrzej Kaźmierczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki
Maritta Paloviita Bank of Finland
Mateusz Pipień Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Irena Pyka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Louis-Philippe Rochon Laurentian University
Margarita Rubio The University of Nottingham
Andrzej Sławiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Oleksandr Talavera University of Birmingham
Dorota Witkowska Uniwersytet Łódzki

ISSN: 0137-5520

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

„Bank i Kredyt” jest indeksowany przez BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstową
bazę dziedzinową z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję