„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.
Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Publikacjom w „Banku i Kredycie” przyznawane jest 70 punktów.
REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Feliks Grądalski Narodowy Bank Polski

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Jerzy Żyżyński Uniwersytet Warszawski

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO
Tomasz Chmielewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Monika Czerwonka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mateusz Guzikowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Cezary Kochalski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Elżbieta Mączyńska–Ziemacka Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Janusz Ostaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SEKRETARZ
Wojciech BurjanekRADA NAUKOWA

PRZEWODNICZĄCY
Adam Glapiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(Prezes Narodowego Banku Polskiego)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Feliks Grądalski Narodowy Bank Polski
(Redaktor Naczelny)

CZŁONKOWIE RADY
Paul H. Dembiński The Observatoire de la Finance
Bartosz Gębka Newcastle University Business School
Jan Głuchowski Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Krzysztof Jackowicz Akademia Leona Koźmińskiego
Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki
Maritta Paloviita Bank of Finland
Mateusz Pipień Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Leon Podkaminer Narodowy Bank Polski
Irena Pyka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Louis-Philippe Rochon Laurentian University
Margarita Rubio The University of Nottingham
Oleksandr Talavera University of Birmingham
Dorota Witkowska Uniwersytet Łódzki

ISSN: 0137-5520

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

„Bank i Kredyt” jest indeksowany przez BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstową
bazę dziedzinową z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję