Tomasz Koźliński
Bankowość internetowa. Część II - rozwój na świecie i w Polsce

Bankowość internetowa jest stosunkowo młodym pojęciem w świacie finansów. Pierwsze serwisy bankowości internetowej powstały w 1994 r. w Stanach Zjednoczonych, ale początki bankowości elektronicznej, z której wywodzi się bankowość internetowa, sięgają nawet lat siedemdziesiątych. W ostatniej dekadzie nastąpił ogromny rozwój internetowych kanałów dystrybucji. Fala nowych technologii dotarła również do Polski, ale dopiero w 1998 r. został uruchomiony pierwszy serwis bankowości internetowej. Bankowość elektroniczna jest szansą dla współczesnych banków. Obniża koszty po stronie klienta i banku, jest wygodna i umożliwia sprzedaż różnorodnych usług dodanych oraz działa przez całą dobę. Istnieje jednak wiele zagrożeń, które mogą wpłynąć na spowolnienie rozwoju tego typu usługi, a w niektórych przypadkach nawet spowodować zaprzestanie funkcjonowania pewnych produktów. Z rozwojem bankowości internetowej wiąże się dużo typów nadużyć, a ich liczba oraz złożoność techniczno-prawna rosną niewyobrażalnie. Szeroko pojęta bankowość internetowa, która obejmuje również transakcje w Internecie, karty płatnicze oraz przelewy transgraniczne, jest miejscem codziennych zmagań oszustów oraz instytucji, które ich ścigają. W artykule zaprezentowano szanse i zagrożenia związane z bankowością internetową oraz rozwój tego kanału komunikacji w wybranych krajach na świecie. Interesujące jest, że nie ma jednej recepty na sukces tego kanału komunikacji. W zależności od wielkości kraju, poziomu rozwoju oraz systemu bankowego usługi bankowości internetowej ewoluowały odmiennie. Zanotowano również spektakularne bankructwa niektórych pionierów bankowości internetowej na świecie, a liczne niebankowe instytucje, który podjęły tego rodzaju działalność, miały problemy prawne i ekonomiczne. Bankowość internetowa w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu i prawdopodobnie żadne zdarzenia nie zahamują tej tendencji. Powszechne wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest wciąż niewykorzystaną szansą polskiej bankowości.


Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję