„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.
Artykuły mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny.

Publikacjom w „Banku i Kredycie” przyznawane jest 40 punktów.


REDAKTOR NACZELNY
Ireneusz Dąbrowski

CZŁONKOWIE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO
Feliks Grądalski
Tomasz Gruszecki
Marietta Janowicz-Lomott
Marta Kightley
Janusz Ostaszewski
Agnieszka Ziomek

SEKRETARZ
Michał WielochRADA NAUKOWA

Przewodniczący
Adam Glapiński
(Prezes Narodowego Banku Polskiego)

Zastępca Przewodniczącego
Ireneusz Dąbrowski
(Redaktor Naczelny)

Członkowie Rady
Paul H. Dembiński
Eugeniusz Gatnar
Bartosz Gębka
Jan Głuchowski
Krzysztof Jackowicz
Andrzej Kaźmierczak
Monika Marcinkowska
Maritta Paloviita
Mateusz Pipień
Irena Pyka
Louis-Philippe Rochon
Margarita Rubio
Andrzej Sławiński
Oleksandr Talavera
Dorota Witkowska

ISSN: 0137-5520

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

„Bank i Kredyt” jest indeksowany przez BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstową
bazę dziedzinową z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.


Copyright © 1998-2017 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję