Aleksandra Wytwer
Sektor kapitału wysokiego ryzyka w Polsce na tle krajów Europy środkowej i Wschodniej - tendencje i perspektywy rozwoju

Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju sektora kapitału wysokiego ryzyka w Polsce na tle krajów regionu Europy środkowej i Wschodniej oraz określenie jego perspektyw, biorąc pod uwagę tendencje obserwowane na świecie. Analiza tych zagadnień jest istotna zwłaszcza w kontekście planów stworzenia jednolitego, europejskiego rynku kapitału wysokiego ryzyka (RCAP - Risk Capital Action Plan).

Dostępne statystyki wskazują, że w ostatnich latach rośnie znaczenie sektora private equity w regionie Europy środkowej i Wschodniej. Analiza porównawcza rynku amerykańskiego i europejskiego oraz przedstawienie ich cech charakterystycznych pozwalają określić z jednej strony potencjał sektora private equity w regionie Europy środkowej i Wschodniej, a z drugiej - czynniki mogące ograniczać jego rozwój.

Polski sektor venture capital jest największy wśród pozostałych krajów regionu. Mimo że utrzymuje przewagę pod względem rocznych wielkości inwestycji venture capital, może ona zostać znacznie ograniczona w wyniku obserwowanego dynamicznego rozwoju tego sektora w krajach regionu pozostających dotąd poza strukturami Unii Europejskiej (zwłaszcza w Rumunii i Bułgarii). Zależy to w pewnej mierze od efektywności podejmowanych w Polsce inicjatyw mających stymulować rozwój sektora venture capital, jak też od aktywności samych inwestorów.

Opracowanie zostało podzielone na części, prezentujące genezę, rozwój oraz stan obecny sektora private equity w przekroju geograficznym (tj. według obszarów najważniejszych z punktu widzenia zagadnień omawianych w opracowaniu, tzn. Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Europy środkowej i Wschodniej oraz Polski). Te obserwacje pozwoliły na przedstawienie w końcowej części opracowania wniosków, wskazujących perspektywy rozwoju sektora private equity w Polsce w najbliższych latach.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję