Anna I. Topczewska
Wpływ niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Banku Węgier na stopy procentowe rynku międzybankowego
321
Anna Leszczyłowska
Znaczenie nieodsetkowych osłon podatkowych dla finansowania dłużnego w warunkach przedsiębiorstw w Polsce
357
Juliusz Jabłecki
Instrumenty zabezpieczone obligacjami skarbowymi: próba wyceny i analizy ryzyka
379
Michał Polasik, Jerzy Marzec
Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce
405

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

Copyright © 1998-2018 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept