Marcin Dec
Markovian and multi-curve friendly parametrisation of a HJM model used in valuation adjustment of interest rate derivatives
107
Renata Karkowska, Paweł Niedziółka
Rentowność banków komercyjnych a ich płynność w kontekście implementacji ilościowych norm płynności rekomendowanych przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
149
Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil
Skuteczność rozwiązań i mechanizmów stabilizujących banki systemowo ważne w krajach Unii Europejskiej w okresie pokryzysowym − próba oceny
173
Mirosława Kaczmarek
Jakość użytkowa serwisów transakcyjnych banków w ocenie klientów z pokolenia X i Y
195

„Bank i Kredyt” jest indeksowany w bazie

Scopus

Copyright © 1998-2018 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
This site uses cookies to ensure its more efficient operation.
To find out more about the cookie technology, please click here: NBP Privacy Policy »
In order to browse through the content, it is necessary to accept cookies from this site Accept